Beltop UV Plus

Beltop UV Plus е дебелослојна лазура што е особено погодна за заштита на дрво изложено на потешки временски влијанија.

  • заштита на дрво изложено на потешки временски влијанија
  • препорачуваме за рамки на прозорци и за врати
  • посјаен завршен изглед на површините
  • 20 стандардни тонови на бои
  • MIX

Освен УВ филтрите и апсорберите, препаратов содржи и ловци на слободни радикали што најефикасно спречуваат уништување на премазите. Му дава на дрвото димензиска стабилност, затоа го препорачуваме за рамки на прозорци и за врати и за заштита на сите елементи од тврдо листопадно дрво. Изберете го Beltop UV Plusкога сакате посјаен завршен изглед на површините. Заради неговата висока вискозност Beltop UV Plus не капе од четката. Го произведуваме во 20 стандардни тонови на бои.

Пред да го премачкате со Beltop UV Plus дрвото што е изложено на временски влијанија, најнапред импрегнирајте го со Belles. За да избегнете потемнување на површините при обновувањето, додајте му на обоениот Beltop UV Plus еднакво количество на безбоен и со така подготвена мешаница премачкајте ја површината.

Кога бојадисувате мебел за градини или дрвени елементи што ќе бидат механички оптоварени, сушете ги една недела пред оптоварувањето.


Предупредување

Безбоен Beltop UV Plus не е погоден да се употреби како завршен премаз врз темно обоени површини или за премачкување на темни видови на дрво, зашто посебните УВ филтри и апсорбери може да предизвикаат појава на млечен изглед на површината.


Карта на бои

(Нијанситесеинформативни.)