Ešte pred natieraním?

V kapitole s názvom Ešte pred natieraním sa dozviete, aké drevo si musíte vybrat‘ …

… a aká dôležitá je správna montáž resp. konštrukčná ochrana dreva.

Aké drevo si vybrať?
Správna montáž a konštrukčná ochrana dreva


Aké drevo si vybrať?

Prvým krokom je bezpochyby výber kvalitného dreva, ak je to možné, prvej kvality.

To znamená, že drevo bolo vyrúbané v pravom ročnom období (v zime, keď drevo odpočíva, a preto neobsahuje mnoho štiav), že bolo správne vyschnuté, rezané a spracované.


Správna montáž a konštrukčná ochrana dreva

Predovšetkým pri prvkoch, ktoré budú vel’mi vystavené poveternostným vplyvom, je dôležité zabezpečit‘ aj ich konštrukčnú ochranu.

To znamená zabezpečit‘, aby sa na vodorovnom povrchu nezadržovala voda (mierne zaoblený povrch), aby nebolo v priamom kontakte so zemou a aby priečne resp. čelné rezy boli dodatočne chránené (chemicky alebo mechanicky napr. strieškami).

Vhodnou montážou, respektíve tzv. konštrukčnou ochranou dreveného prvku zabránime zadržiavaniu vody. Znížime tak riziko vývinu lesných škodcov na kritických bodoch a tým aj degradáciu dreva.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
img1463[1]
OLYMPUS DIGITAL CAMERA