Kde a ako uchovávame výrobky od Belinky?

Všetky nátery je potrebné uchovávat‘ pri vhodných podmienkach. Najvhodnejšia teplota je medzi +5 až +25°C.

Zvláštnu pozornost‘ venujte skladovaniu výrobkov, ktoré ako rozpúšt’adlo obsahujú vodu, pretože tieto nesmú zmrznút‘.

Najvhodnejšie je uchovávat‘ výrobky v hermeticky uzavretom originálnom balení. Ak ste výrobok už čiastočne spotrebovali, prelejte ho do balenia primeranej vel’kosti, ktoré dobre uzatvorte a označte.
Výrobky, ktoré obsahujú biocídy, uchovávame vždy v originálnom balení.