Još o pripremi prije premazivanja

U ovom poglavju možete saznati kakve vrste drva morate izabrati te kako je važna pravilna ugradnja drva odnosno konstrukcijska zaštita drva.

Kako izabrati drvo?

Prvi korak za dugotrajnu zaštitu drvenoga elementa je nedvojbeno izbor kvalitetnog drva, po mogućnosti 1. razreda kvalitete. Drvo mora biti posječeno u određeno doba godine (zimi, kada drvo odmara te zato u njemu nema puno sokova), zatim treba biti pravilno rezano, obrađeno i suho.

Konstrukcijska zaštita drva

Osobito je značajno da kod onih elemenata koji su izloženi atmosferskim utjecajima osiguramo konstrukcijsku zaštitu drva.
To znači da se treba pobrinuti da na drvu nikada ne ostaje voda, da drvo nije u dodiru sa zemljom te da su poprečni odnosno čeoni rezovi na drvu dodatno zaštićeni (kemijski ili mehanički s npr. nadstrešnicama).
Primjerenom ugradnjom odnosno tzv. konstrukcijskom zaštitom drvenog elementa sprječava se nastajanje vlage na drvu i time se smanjuje mogućnost razvoja drvnih nametnika na kritičnim točkama. Na taj način pouzdano sesprječava propadanje drva.

lesena korita
Primer dobre konstrukcijske zaščite na lesenih koritih za rože.

zaščita ob ograji
Primer dobre konstrukcijske zaščite na ograji.

zaščita ob ograji
Primer dobre konstrukcijske zaščite na ograji.