Belocid Plus

Belocid Plus je bezfarebné tekuté činidlo vyrobené na základe vody a tých najmodernejších biocídov, ktoré efektívne odstraňujú škodcov.

  • tekutý prostriedok na sanáciu dreva
  • pôsobí kuratívne proti hmyzu a preventívne proti hubám

Pôsobí kuratívne proti hmyzu a preventívne proti hubám. Belocid Plus vždy natrieme ešte jedným z výrobkov, ktorý neobsahuje biocídy, aby biocídy zostali v dreve a aby neprišli do priameho kontaktu s okolím.


Varovania

Pri pracovaní s Belocidom Plus používame osobné ochranné prostriedky. Počas spracovávania a schnutia zabezpečíme dobré vetranie. Neodporúčame ho na používanie v obývacích priestoroch. Keď je drevo napadnuté drevomorkou domácou, pred sanáciou sa poraďte s technickou službou Belinky.