Belocid Plus

Belocid Plus плус е безбојно течно средство, произведено врз база на вода и најмодерни биоциди, кои ефективно отстрануваат паразити.

  • лекува веќе заразено дрво
  • уништува габички што предизвикуваат гниење и инсекти
  • дејствува и превентивно
  • содржи најсовремени биоциди

Начинот на употреба на Belocid Plus, односно подготвувањето на дрвото, зависи од видот на штеточината. Старите премази треба да се отстранат, зашто спречуваат новиот премаз да навлезе во дрвото. Belocid Plus се нанесува со премачкување, потопување или со облевање, а може да го налевате и во дупките што ги направиле инсектите, или самите што сте ги издупчиле, зашто така придонесувате за пообилно напојување на дрвото. Пред да почнете да го нанесувате, дрвото треба да е суво и исчистено. Со Belocid Plus ги премачкувате и оние соседни дрвени елементи што навидум не се нападнати од штеточини. Кога работите, облечете заштитна облека, употребувајте ракавици и очила, во затворени простории погрижете се да има проветрување.
Ако дрвото е нападнато од помали инсекти, тогаш обилно препојте го со Belocid Plus. Ако се појави габа или ако го нападнале поголеми инсекти од фамилијата куќна стрижи буба, советувајте се со стручњак, зашто санацијата не е едноставна.
Времето на сушење зависи од видот, температурата, од влажноста на дрвото и од количеството на Belocid Plus што го впило дрвото. По правило, сушењето трае 3 до 6 дена, по една недела може да се нанесе кој било површински премаз.

Откога веќе сте го обработиле дрвото со Belocid Plus, задолжително премачкајте го уште и со завршен премаз (Belton, Beltop), што ќе создаде преграда за задржување на биоцидите во внатрешноста на дрвото, за да не може да дојдат во допир со околината, притоа истовремено го штитат и од временски влијанија и од УВ зраци.