Belocid Plus

Belocid Plus je bezbarvý, tekutý prostředek, vyrobený na bázi vody a nejnovějších biocidů, který účinně odstraní škůdce.

  • tekutý přípravek na sanaci napadeného dřeva
  • působí účinně na dřevokazný hmyz
  • prevence proti dřevokazným škůdcům

Přípravek Belocid Plus se používá na suché, dříve nijak neošetřené dřevo, nebo na dříve ošetřené dřevo, pokud bylo následně napadeno, hlavně dřevokazným hmyzem, nebo dřevokaznými houbami. Z výletových otvorů, vytvořených dřevokazným hmyzem, odstraníme (vysajeme) veškerý dřevní prach. Impregnujeme vždy kompletní dřevěný prvek s tím, že části napadené dřevokaznými škůdci impregnujeme vydatně a do hloubky.

Metoda užívání přípravku Belocid Plus závisí na typu škůdce:
– u dřeva napadeného velkým hmyzem (dutiny o průměru 8-10 mm), by napadené části dřeva měly být vyřezány, odstraněny a spáleny. Přípravek Belocid Plus by měl být aplikován také na sousední dřevěné části, které se nezdají být napadeny
– dřevo napadené jiným menším hmyzem, (toto dřevo se obvykle nedá vyřezat), by mělo být důkladně impregnováno přípravkem Belocid Plus, vydatně a do hloubky.

Pokud se objeví na dřevě houba, doporučujeme toto konzultovat s odborníky, protože problematika sanace je složitější.


Upozornění

Při práci s Belocidem Plus používáme osobní ochranné prostředky. Po dobu práce a schnutí zajistíme dostatečné větrání. Nedoporučujeme používání v obytných prostorech.