Impregnant

Belinka Impregnant е безбоен, течен премаз за импрегнирање, наменет за основна, превентивна заштита на дрвото.

  • импрегнација за сите видови на дрво
  • штити од инсекти и од габички што предизвикуваат гниење и помодрување на дрвото
  • содржи најсовремени биоциди
  • без непријатна миризба

Содржи најсовремени биоциди и го штити дрвото што е изложено на временски влијанија и на влага од биолошки штеточини, од помодрување, габички и од инсекти.

Дрвните штеточини релативно брзо го напаѓаат дрвото што е изложено на временско влијание и на влага. Затоа, при првото премачкување најнапред треба да се премачка со Impregnant, што ќе го заштити дрвото од напад на штеточини.


Предупредување

Кога работите употребувајте средства за лична заштита. Работете во добро проветрувани прострии. Не излевајте го препаратот во канализација. Течните отпадоци и празните пакувања нотстранете ги како посебен отпадок.Во случај на незгода или кога се чувствувате лошо, побарајте лекарска помош и покажете го пакувањето. Употребувајте го Biocid-от безбедно. Пред да го употребите секогаш прочитајте ги етикетата и податоците за производот.