Impregnant

Impregnant používame na drevo, ktoré kvôli svojej nedostatočnej odolnosti alebo polohe vyžaduje chemickú ochranu.

  • základný náter pre všetky druhy dreva
  • chráni pred hmyzom, hnilobou a modraním
  • obsahuje najmodernejšie biocídy

Jedná sa o drevo, ktoré je vystavené vplyvom počasia a drevo vo vlhkých miestnostiach. Takto vystavené drevené prvky (okná, dvere, fasádne obklady, ploty, rolety) je potrebné po nanesení Impregnantu čo najskôr ošetriť ešte nátermi, ktoré sú odolné proti vplyvom počasia.

Výrobok je bezfarebný, obsahuje len toľko pigmentu, aby sme pri natieraní ľahšie mohli sledovať, kde už bol Impregnant aplikovaný.


Varovania

Používajte v dobre vetraných priestoroch. Nevylievajte do kanalizácie. Tekutý odpad alebo prázdne obaly odovzdajte ako nebezpečný odpad. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc - ukážte obal.