Impregnant

Impregnant je bezbojan osnovni premaz, koji drvo preventivno štiti od truljenja, plavila i insekata.

  • bezbojna impregnacija
  • preventivna zaštita od štetočina drveta
  • nema neprijatan miris

Koristimo ga kao impregnaciju za drvo spolja, kao i za drvo u vlažnim prostorijama. Namenjen je profesionalnoj i opštoj upotrebi.

Drvo premazano Impregnantom treba posle sušenja uvek premazati i lazurnim premazom koji ne sadrži biocide kako bi se drvo dekorativno obojilo i zaštitilo od vremenskih i drugih uticaja.

 


Upozorenje

Radite u dobro provetrenim prostorijama. Ne ispuštajte u kanalizaciju. Tečni otpad ili praznu ambalažu odložite kao poseban otpad. U slučaju nezgode ili mučnine zatražiti pomoć lekara – pokazati ambalažu.