Belinka Oil Paraffin

Belinka Oil Paraffin се употребува за заштита на дрвени делови во сауни. Ја зголемува отпорноста на нечистотии и влажност. Соодветен е за заштита на површината на сите видови дрво.

  • безбојна импрегнација
  • за заштита на дрвени делови во сауни
  • не се суши, безбојно е, без мирис и без вкус

Belinka Oil Paraffin не создава зашитен слој врз површината, па затоа се препорачува редовна проверка и обнова на маслените површини. Потребниот временски интревал на одржување зависи од видот на дрво, механичката оптеретеност и изложеноста на влажност. Ви препорачуваме освежување на површината неколку пати годишно со истиот производ.