Brezplačni klic

080 10 88

Zaščita čebelnjaka

Tudi čebele potrebujejo svoje domovanje. Res je, da je njihov ožji dom panj, vendar jim čebelarji običajno postavijo pravo domovanje – lesen čebelnjak, v katerega namestijo panje.

Najpogostejši material za čebelnjake je les. To je naraven gradbeni material, ki pod vremenskimi vplivi lahko dokaj hitro propade, zato ga moramo zaščititi. Z uporabo kakovostnih premazov lahko življenjsko dobo lesa povečamo do 7-krat.

Konstrukcija čebelnjaka naj prepreči premočan stik z vlago.
Zaščita pred lesnimi škodljivci in prvi sloj lazure.
Po vgradnji še tretji sloj.
Prvo leto po gradnji je potreben osvežilni premaz.
Kako hitro moramo obnoviti premaz na čebelnjaku?
Kako obnavljamo?
Poskrbimo za varnost čebel.
Zaščita panjev.
Kdaj v zgrajen in premazan čebelnjak lahko naselimo čebele?
Uporaba izdelkov, ki vsebujejo organska topila.
Biocidi in čebele.


Konstrukcija čebelnjaka naj prepreči premočan stik z vlago.

Pri načrtovanju čebelnjaka poskrbimo, da bo les pravilno vgrajen. Zastajanje vode na posameznih elementih, direkten stik lesa z zemljo, vodoravno postavljeni leseni opažni elementi in ozki nadstreški bistveno vplivajo na obstojnost lesa ter skrajšajo njegovo življenjsko dobo.


Zaščita pred lesnimi škodljivci in prvi sloj lazure.

Za izgradnjo čebelnjaka izberemo najbolj kakovosten in zdrav les, ki mora biti pred vgradnjo primerno osušen. Priporočamo vam, da pri zaščiti uporabite Belinkine premaze na vodni osnovi. Njihova obstojnost je primerljiva z lazurami, ki vsebujejo organska topila (Beltop uv plusBelton). Prednost vodnih lazur je v tem, da se hitreje sušijo in pri delu ni neprijetnega vonja. Razlika pa je v tem, da jih nanašamo s primernim orodjem za vodne premaze (sintetična vlakna, nerjavni materiali), da temperatura pri nanašanju in sušenju ne sme biti nižja od 10 °C, relativna vlaga zraka pa ne višja od 80 %. Zato premazovanje v zgodnjem pomladanskem ali poznem jesenskem času na prostem odsvetujemo. Prednost teh premazov je, da zaradi krajšega sušenja lahko čebele naselimo v čebelnjak že po enem dnevu sušenja.

Vodne premaze lahko ob primerni pripravi površine nanašamo tudi preko Beltona ali Beltopa uv plus.

Les za izgradnjo čebelnjaka najprej že v delavnici impregniramo z enim slojem vodne impregnacije – Impregnant, ki bo les ščitil pred škodljivci. Posebej dobro impregniramo vse prečne reze, saj tam les najbolj vpija in ga najhitreje napadejo škodljivci. Ko se impregnacija osuši (po približno 12-ih urah), les premažemo z dvema slojema vodne lazure Interier.


Po vgradnji še tretji sloj.

Učinkovito vremensko zaščito dosežemo, če po vgradnji lesa v čebelnjak nanesemo še tretji sloj Interierja. Tudi v tem primeru moramo posebej dobro premazati vse prečne reze lesenih elementov. Interier naredi površinsko zaporo za biocide, da čebele ne pridejo več v stik z njimi, les pa zaščiti pred vremenskimi vplivi. Čeprav je Interier po osnovnem namenu izdelek, ki ga priporočamo za zaščito lesa v notranjosti, ga lahko uporabimo tudi za zaščito vremensko izpostavljenega lesa. Bistveno pa je, da na površino nanesemo 3 sloje tega premaza (in ne 2 sloja, kakor je napisano na embalaži).

Druga Belinkina vodna lazura Exterier ni primerna za zaščito čebelnjakov, saj vsebuje konzervans filma, ki bi lahko škodoval čebelji zalegi.

Ker je kakovostna zaščita odvisna od debeline premaza, pri delu upoštevamo predpisano porabo premaza, ki je navedena na embalaži. Pri pretankem premazu bo zaščita slabša in potrebno bo pogostejše obnavljanje. Kadar pa bo premaz predebel, bo lahko zaradi krčenja in raztezanja lesa ter vlage prišlo do pokanja in luščenja premaza.


Prvo leto po gradnji je potreben osvežilni premaz.

Les se pod vplivom vlage in temperature širi in krči. V prvem letu se les prilagaja mikroklimi okolja, zato je tovrstnih dilatacij največ. Ker premaz včasih ne more slediti takšnim dilatacijam, na njegovi površini nastanejo drobne, očem navadno nevidne razpoke. Zato 1 leto po gradnji in zaščiti čebelnjaka les premažemo še z 1 tankim slojem izbrane lazure (Interier). S tem zapolnimo vse mikrorazpoke, ki so nastale zaradi prilagajanja lesa mikroklimi.


Kako hitro moramo obnoviti premaz na čebelnjaku?

Pogostost obnavljanja je odvisna od mikroklime, od pravilne vgradnje lesa, od njegove vrste in kakovosti, od kakovosti premaza, od načina premazovanja in debeline premaza. Premaz je najbolj izpostavljen propadanju, če je les obrnjen proti jugu in zahodu, če ni pravilno vgrajen ali če je postavljen tako, da na njem zastaja voda. Kadar je les močno izpostavljen vremenskim vplivom, moramo premaz obnavljati že po nekaj letih.

Če smo upoštevali vse zgornje napotke, premaza ne bo treba obnavljati več let.


Kako obnavljamo?

Obnavljanje z lazurami premazanih lesenih površin je relativno enostavno. Površine pomijemo z vodo in detergentom ali rahlo obrusimo in odprašimo. S tem odstranimo vso umazanijo in slabo oprijete delce. Kadar obnavljamo redno in je površina še relativno dobra, na tako pripravljeno površino nanesemo samo 1 sloj Interierja. V primeru, da smo z obnavljanjem zamudili in je premaz že razpokan ali se celo lušči, pa je potrebno temeljito brušenje in boljša zaščita lesa z lazuro (2 – 3 sloji Interierja).


Poskrbimo za varnost čebel.

Čebele so občutljiva bitja, zato je pomembno kdaj in kako premazujemo ter kdaj vstavimo panje v čebelnjak. Najugodnejši čas za premazovanje je zgodaj spomladi ali pozno jeseni, ko so čebele še oz. že v panjih. Pri prvem premazovanju oziroma ob gradnji čebelnjaka lesene elemente impregniramo z Impregnantom. Ta vsebuje biocide, ki so potrebni za zaščito lesa pred škodljivci, vendar lahko škodujejo čebelji zalegi. Zato je treba paziti, da čebele ne pridejo v stik z impregniranimi lesenimi površinami. Ko se impregnacija posuši, les čim prej premažemo z Interierjem (impregnacijo in 1 sloj lazure navadno nanesemo še pred montaži čebelnjaka). Lazura naredi površinsko zaporo za biocide, da čebele ne pridejo več v stik z njimi, les pa zaščiti pred vremenskimi vplivi. Panja in panjskih končnic nikoli ne premazujemo z izdelki, ki vsebujejo biocide.


Zaščita panjev.

Notranjosti panjev ne ščitimo z nikakršnimi premazi.

Vsekakor pa je pred vremenskimi vplivi treba zavarovati panjske končnice. Premaz, s katerim premažemo panjske končnice, ne sme vsebovati snovi, ki bi lahko kakor koli škodovale čebelam in čebelji zalegi. Zato za takšno premazovanje niso primerni izdelki, ki vsebujejo biocide ali dodatke, ki so lahko nevarni za čebele. Za premazovanje panjskih končnic in njihovo poslikavo je primeren Belinkina lazura na vodni osnovi – Interier.

Za kakovostno zaščito je treba pred poslikavami, ki imajo navadno le dekorativni učinek, celotno površino panjske končnice premazati  s 3 sloji Interierja. Na tako pripravljeno podlago lahko nato naredimo poslikave.

Tudi takrat, ko želimo zaščititi celotno zunanjost panja, uporabimo izdelke brez biocidov – torej Interier.


Kdaj v zgrajen in premazan čebelnjak lahko naselimo čebele?

Če boste pri zaščiti čebelnjaka uporabili Interier, boste zaradi krajšega sušenja lahko čebele naselili v čebelnjak že po enem dnevu sušenja.


Uporaba izdelkov, ki vsebujejo organska topila.

Če boste za zaščito novega čebelnjaka uporabili Belinkine premaze, ki vsebujejo organska topila, potem morate čebelnjak najprej impregnirati z Bellesom, ki bo les ščitil pred škodljivci. Tudi Belles vsebuje biocide, zato je treba upoštevati vsa že zgoraj navedena priporočila, ki veljajo za Impregnant.

Ko se impregnacija osuši (po približno 24-ih urah), les premažemo še z dvema slojema lazure Beltopa uv plus ali tremi sloji Beltona. Čas sušenja bo pri delu s premazi, ki vsebujejo organska topila, daljši. Ta dva premaza se pri normalnih pogojih sušita en dan, popolnoma pa se osušita po tednu dni. Zato je najbolje, da čebele naselimo v novo (ali prenovljeno) domovanje po tednu dni.


Biocidi in čebele.

V želji, da bi čebele zaščitili, ste gotovo že pomislili, ali je varno uporabljati sredstva z biocidi, v neposredni bližini čebel. Nenazadnje so to sredstva, ki so namenjena uničevanju lesnih škodljivcev, torej bi utegnila škodovati tudi čebelam.

Medtem, ko uporabo kakršnihkoli impregnacij, ki vsebujejo biocide, strogo odsvetujemo na panju in panjskih končnicah, je uporaba Belinkinih biocidnih sredstev (Impregnant, Belles) na drugih lesenih delih čebelnjaka pri prvem premazovanju lesa varna. Zakaj?

V Belinki smo uveljavili t.i. ekološki princip uporabe biocidov. Bistvo tega principa je, da se biocidi nahajajo samo v impregnacijah, ki se vpijejo globoko v les in jih vedno premažemo z enim od površinskih premazov (lazur), ki biocidov ne vsebujejo. S tem dosežemo, da biocidi delujejo tam, kjer so potrebni (v lesu) in preprečujejo razvoj lesnih škodljivcev, po drugi strani pa preprečimo, da bi čebele in druga živa bitja prihajala v stik z njimi.

Pri prvi zaščiti čebelnjaka se seveda lahko odločite tudi za drugo možnost in impregnacij sploh ne uporabite, a morate biti pripravljeni na to, da bodo les morda napadle glive. Posebno moteč je napad gliv modrivk, ki les pod svetlimi lazurami temno obarvajo. Ta pojav bo bistveno manj opazen, če se boste odločili za uporabo temnejšega odtenka lazure.