Brezplačni klic

080 10 88

Kam z odpadno embalažo?

Večino embalaže, ki jo uporabljamo za različne izdelke, v industriji lahko ponovno uporabimo.

Prizadevamo si,…

…da materiali krožijo in da se v čim manjši količini odlagajo na deponije. Izbiramo med takšnimi embalirnimi materiali, ki jih je moč reciklirati ali pa ponovno uporabiti.

Belinka za odpadno embalažo skrbi preko sistema Unirec. Sistem zagotavlja, da pravilno izpraznjena ter pravilno odložena embalaža čim manj obremenjuje okolje in se reciklira.

Prazno in osušeno embalažo in tudi embalažo v kateri so ostanki barv brezplačno oddamo v zbirnih centrih, kjer se ločeno zbirajo odpadki.