Brezplačni klic

080 10 88

Kje in kako shranjujemo Belinkine izdelke

Vse premaze je treba hraniti v primernih pogojih. 

Najprimernejša temperatura je med 5 in 25 oC. Posebno pozornost je treba posvetiti shranjevanju izdelkov, ki vsebujejo kot topilo vodo, saj le-ti ne smejo zmrzniti. Najbolje je, da izdelke hranimo v tesno zaprti originalni embalaži. Če pa smo izdelek delno porabili, ga prelijemo v primerno veliko embalažo, jo dobro zapremo in označimo.

Izdelke, ki vsebujejo biocide, vedno hranimo v originalni embalaži.