Fentin

Fentin je bezbojno tečno sredstvo na bazi organskih rastvarača i najnaprednijeg biocida koji obezbeđuje njegovu efikasnost.

  • efikasno uništava drvne insekte
  • sadrži najnapredniji biocid

Fentin je namenjen uklanjanju insekata u nameštaju i antikvitetima, raznim drvenim predmetima, kao i u drvenoj stolariji i parketu kada nema previše insekata. Koristite Belocid za drvo koje je više zahvaćeno insektima ili koje je zahvaćeno gljivicama koje izazivaju trulež.