Belbor Fix Koncentrat

Belbor Fix je smesa za impregnaciju žute boje dizajnirana za preventivnu zaštitu drvenih krovnih konstrukcija, kao i ostalih drvenih konstrukcija koje nisu izložene atmosferskim uticajima.

  • to je neuklonjivo jedinjenje za impregnaciju u tečnom stanju
  • za preventivnu zaštitu drvenih krovnih konstrukcija od različitih drvnih parazita

Sprečava pojavu štetočina u drvetu, kao što su žižak i gljivice. Aktivni sastojak dobro prodire u drvo i počinje da deluje nakon 24 sata. Belbor Fix se isporučuje u obliku koncentrata koji se mora razblažiti vodom pre nanošenja.

Koncentrat se može koristiti kao nezavisni premaz samo za strukturno drvo koje nije izloženo direktnim atmosferskim uticajima. Ako se drvo izloženo atmosferskim uticajima tretira sredstvom Belbor Fix, lazurni premaz koji sadrži organske rastvarače (Lasur i Toplasur) takođe treba naneti preko ovog sredstva. Koncentrat je žute boje. Ne sadrži teške metale i namenjen je za profesionalnu upotrebu i upotrebu u domaćinstvu.


Upozorenje

Tokom rada preporučuje se upotreba zaštitnih rukavica, naočara i odeće. Tokom nanošenja, pod prostorije mora biti zaštićen zaptivenim slojem kako bi se sprečilo prodiranje proizvoda u okolinu.