Belbor Fix Koncentrat

Belbor Fix Koncentrat tekuće je impregnacijsko sredstvo koje se ne može isprati, a namijenjeno je preventivnoj zaštiti drvenih krovnih konstrukcija od insekata, plavila i truljenja.

  • impregnacija za krovne konstrukcije
  • zaštita od od insekata, plavila i truljenja
  • fiksira se u drvo (nakon 24 sati)

Prije upotrebe koncentrat razrijedite vodom. Aktivna komponenta dobro prodire u drvo te se nakon 24 sata fiksira. Samostalno ga koristimo tek za konstrukcije koje nisu direktno izložene vremenskim utjecajima.

Ako Belborom Fix impregniramo vremenskim utjecajima izloženo drvo, moramo ga premazati i lazurom koja sadrži organska otapala (Beltonom ili Beltopom). Koncentrat je na raspolaganju u žutoj nijansi. Ne sadrži teške metale te je namijenjen profesionalnoj i općoj upotrebi.