Кит за дрво

Belinka Kит за дрво е еднокомпонентно обоено дисперзивно средство, наменето за поправка на помали грешки, оштети и нерамнини на дрво.

  • квалитетно поправање на грешки кај дрвото
  • брзо се суши
  • четири различни тонови на бои

Со Belinka Kитот за дрво едноставно ги израмнувате сите нерамнини во дрвото. Ефикасно пополнува нерамнини и грешки, длабоки до 1 mm.

Нарасполагање ви е во четири тонови на бои.Карта на бои

(Нијанситесеинформативни.)