Kit za drvo

Kit za drvo je jednokomponentno obojeno disperzijsko sredstvo, namijenjeno korekciji manjih nepravilnosti i neravnina na drvu.

  • kvalitetan popravak nepravilnosti na drvu
  • brzo se suši
  • četiri različitih nijansi

Na raspolaganju je u četiri nijansi boja: bijela, smreka, hrast i bukva.

Izbrani lazurni premaz ili prekrivajuća boja nanosi se zajedno s pripadajućom temeljnom bojom na pobrušenu i pokitanu površinu, s koje mora biti uklonjena prašina.
Ako poštujete upute za uporabu, mjesto kitanja pri premazivanju s prekrivajućim bojama neće biti vidljivo.

Ako želite koristiti lazurne premaze, nakon prvog nanošenja lazure pokitana će površina ostati lagano matirana, ali se po nanošenju drugog sloja stupanj sjaja na cijeloj površini izjednačava. Mesto kitanja može ostati vidljivo, a koliko i kako ovisno je o boji drva, nijansi izabranog kita i lazure te veličini površine zapunjene kitom.


Upozorenje

V primeru globljih neravnin, površino kitamo v večih slojih. Pred nanašanjem premazov pokitano površino obrusimo. Izdelek ne sme zmrzniti.


Ton karta

(Nijanse su informativne)