Belcare

  • Безцветен продукт на водна основа
  • Запълва микропорите в покриетието
  • Подобрява водоустойчивостта на повърхността
  • Освежава цвета и удължава живота на покритието

Belcare caring milk е безцветно покритие на водна основа, използвано за защита на дървена дограма, която е била защитена с байц и топ покрития. Кремът за грижа запълва микро порите в покритието, подобрява водоустойчивостта на повърхността, освежава цвета и удължава живота на покритието.

Кремът за грижа не може да подобри повредените покрития. За възстановяване на прозорци и врати използвайте байцове за дърво предназначени да защитават стабилно по размер дърво.