Algid

  • Агент, използван за унищожаване на зелени плесени
  • Безцветна концентрирана течност
  • Той е предназначен за професионална и обща употреба.

Algid е средство, използвано за унищожаване на зелени плесени, които са се образували върху дървени и каменни повърхности. Това е безцветна концентрирана течност, предназначена за професионална и обща употреба.