Zaključek natečaja – izdelava maket slovenskih čebelnjakov

12 julija, 2021

Konec junija se je zaključil natečaj za izdelavo maket slovenskih čebelnjakov, ki ga je Belinka organizirala v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije (ČZS). 

Natečaj je bil namenjen dijakom srednjih lesarskih šol, ki so ob pomoči mentorjev ustvarili makete tipičnih slovenskih čebelnjakov, čebelnjakov iz registra starih čebelnjakov ter posebnih čebelnjakov ki stojijo na naših tleh. Sam natečaj je bil razpisan že v letu 2020, ko je bilo zanimanje za sodelovanje na natečaju s strani srednjih lesarskih šol precej veliko. Zaradi izbruha korona virusa in šolanja na daljavo, pa številni dijaki žal niso imeli možnosti sodelovati na natečaju in izdelovati maket.

Kljub temu pa se je natečaj zaključil i izborom zmagovalcev, pri čemer sta Belinka in ČZS izbrala kar dve zmagovalni maketi. Zmagovalca natečaja sta tako postala Andreas Krajnc ki je izdelal maketo čebelnjaka g. Rakovnika iz Lovrenca na Pohorju in Luka Mertϋk ki je izdelal maketo Idrijskega mestnega čebelnjaka. Nad izdelavo maket pa sta bedela mentorja Mirjana in Marjan Kumer.  

Priznanja in denarni nagradi sta dijakoma skupaj s knjigo Slovenski čebelnjak v Čebelarskem centru, v navzočnosti komisije ter obeh mentorjev podelila predstavnica podjetja Helios ga. Manja Robič – Zima in podpredsednik ČZS g. Matej Kotnik. 

Namen in cilj natečaja je bil, preko izdelave maket slovenskih tradicionalnih čebelnjakov, spodbuditi zanimanje za slovensko kulturno dediščino in njeno ohranjanje, ter prebuditi zanimanje za tovrstno arhitekturo in čebelarsko dejavnost tudi med mlajšimi generacijami.

Izdelane maketa bodo razstavljene na različnih dogodkih in prireditvah, kjer bodo z natančno izdelanimi detajli in popolno imitacijo izvirnika zagotovo prava atrakcija. 

Sodelovanje Belinke s ČZS je bilo po nekaj letih premora, ponovno vzpostavljeno v letu 2018. V letu, ko je Belinka praznovala tudi 70. obletnico svojega delovanja, se je kot primer dobre prakse pri ohranjanju slovenske kulturne dediščine, podpisal dolgoročni sporazum o sodelovanju s ČZS. Uspeh Belinke že od nekdaj sloni na tesni povezanosti z lesom in v sožitju z naravo. 

Blagovna znamka pa svojo odgovornost do okolja in narave ne izraža le preko kakovostnih izdelkov, temveč tudi preko aktivnosti in projektov, ki promovirajo vrednote pozitivnega odnosa do lesa ter povezovanje ljudi z naravo. Vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja s Čebelarsko zvezo Slovenije je zagotovo projekt, ki izraža prav to.