Brezplačni klic

080 10 88

Belinka v svojem okolju

Varstvo okolja

V Belinki želimo delovati trajnostno, zato smo oblikovali tudi usmeritve v okoljski politiki. Svojo ekološko naravnanost opredeljujemo kot pomemben del vodenja. Dejavnosti izvajamo tako, da preprečujemo onesnaževanje ter omejujemo in v kar največji meri izločamo  vse negativne vplive na okolje. Naši izdelki so okolju prijazni, pri načrtovanju novih izdelkov pa v prvi fazi preverimo vpliv le-teh na okolje.

Z okoljskimi usmeritvami seznanjamo vse svoje partnerje, zaposlene pa izobražujemo, usposabljamo in motiviramo za dejaven odnos do okolja in varnosti. Belinka je vključena tudi v Program odgovornega ravnanja, ki združuje industrije, katere želijo izpolnjevati in celo presegati zakonske zahteve glede zdravja, varnosti in zaščite okolja.

Družbena odgovornost

Družbena odgovornost Belinke se odraža v odgovornosti podjetja do svojih zaposlenih ter do uspešnega poslovanja, kar omogoča širšo družbeno korist. V središču naše pozornosti je tudi odnos do lokalne skupnosti, v okviru katere podpiramo različne dejavnosti, društva in skupine.

Svojo odgovornost do okolja in narave izražamo tudi kot pobudniki aktivnosti in projektov, ki promovirajo vrednote pozitivnega odnosa do lesa, oziroma dreves, ki nam les dajejo, povezovanje ljudi z naravo in spodbujanje zdravega in ekološkega načina razmišljanja. Kot pomembnejše izpostavljamo spodnje aktivnosti.

Akcija »Posadimo drevo – ohranimo gozd«

Kupcem naših izdelkov smo podarili 800 sadik smreke z željo, da jih posadijo v najljubše okolje. Z 2.000 sadikami smreke smo pogozdili področje vetroloma v okolici Logatca.

Pogozdovanje Bukovca

Strmo pobočje Bukovca nad Lučami na približno 1.200 metri nadmorske višine, kjer je snegolom nekaj let prej povsem uničil gozd, smo pogozdili s 3.000 macesnovimi sadikami.

Pogozdovanje Selivca pri Senožečah

Pobočje, ki ga je na Selivcu pri Senožečah povsem uničil požar, smo pogozdili z 2.000 sadikami črnega bora in listavcev.

Akcija »Drevesa govorijo«

Pripravili smo učno pot “Drevesa govorijo” v Arboretumu Volčji Potok.

Sodelovanje s Čebelarsko zvezo Slovenije

Sodelovati smo s Čebelarsko zvezo Slovenije. Naš skupni cilj je bil omogočiti čebeljim družinam v slovenskem prostoru ugodno okolje za življenje in razmnoževanje. Znotraj tega sodelovanja Belinka s simbolom čebele osvešča splošno javnost, predvsem pa otroke, o tem kako pomembno je varovanje našega naravnega okolja.

Belinkina kavarnica

Belinka je s svojo leseno mobilno kavarnico gostovala v številnih mestih ter ob tem poudarjala pomen dobrega odnosa med ljudmi in odnosa ljudi do narave. Obiskovalcem je nudila kotiček za sprostitev in klepet s svojimi prijatelji, Belinkin strokovnjak pa je obiskovalcem kavarnice predstavil načine dolgotrajne zaščite lesa.

Belinkin drevored prijateljstva

S projektom »Drevored prijateljstva« je Belinka, v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, zopet spomnila na pomembni vrednoti prijateljstva in skrbnega odnosa do narave. V novo zasajenem drevoredu, na Kajuhovi ob Ljubljanici, je 30 dreves, od katerih je vsako namenjeno prav posebni osebi, nekoga najboljšemu prijatelju.