Algid

  • Činidlo, ktoré sa používa na odstránenie zelenej riasy
  • Bezfarebná koncentrovaná tekutina
  • Vytvorené na profesionálne a všeobecné použitie

Algid je činidlo, ktoré sa používa na zničenie zelených rias, ktoré sa vytvorili na drevených alebo kamenných povrchoch. Je to bezfarebná tekutina, ktorá slúži na profesionálne a všeobecné použitie.


Varovania

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.