Exterier Primer

Exterier Primer je osnovni premaz koji nanosimo na sve vrste drveta pre korišćenja pokrivne boje Belinka Exterier Email.

  • osnovni premaz koji nanosimo pre korišćenja Exterier Emaila
  • na bazi vode
  • sprečava izluživanje supstanci drveta

Sprečava izluživanje supstanci drveta kroz pokrivnu boju i time obezbeđuje njenu belinu. Takođe poboljšava i prianjanje pokrivne boje.


Upozorenje

Ne sme da smrzne!


Ton karta

(Nijanse su informativne)