Exterier Primer

Exterier Primer je vodou ředitelná, základní barva na stavebně truhlářské výrobky a jiné dřevěné prvky.

  • základní barva pro Exterier Email
  • vodou ředitelná
  • omezuje vyluhování dřevních složek do vrchní barvy

Exterier Primer je základní nátěr pro krycí barvy Exterier Email. Zlepšuje přilnavost vrchních nátěrů. Významně omezuje nežádoucí zabarvení nátěru tím, že omezuje migraci taninu a pryskyřic z podkladu. Tím zajišťuje bělost povrchu základu před aplikací plně krycího, vrchního nátěru.


Upozornění

Exterier Primer se aplikuje při teplotě vyšší než 10 °C. V případě, že by základní nátěr byl vystaven dešti, tak po vyschnutí doporučujeme lehký mezibrus a základ 1x lehce přetřít. Základní barva Exterier Primer musí být, před další aplikací, dobře vyschlá. Aplikace vrchní barvy Exterier Email na základní nátěr Exterier Primer způsobem "mokrý do mokrého" není možná. Exteriér Primer nelze ponechat jako samostatný nátěr.

Vzorkovník

(Barevné tóny mají informační charakter.)